TŘÍDA KUŘÁTKA

 Seznam dětí:

Jan B., Bořivoj, Ema, Theodor, Nik, Matěj, Jan H., David, Tereza J., Lukáš, Karolína, Tereza K., Lucie, Jan L., Barbora, Karel, Kateřina, Marián, Mikuláš, Tereza P., Jakub, Matěj S., Kristián, Anna, Sofie, Matěj Š., Karolína V., Filip

Pro letošní rok budeme mít 17 předškoláků.

Třídní učitelka: Bc.Šachová Anetta, Hanzlová Hana ( Burcevová Lenka, Fialová Lucie)

Básničky

Rozpustilá raketa zeměkouli oblétá                              Jaro, léto, podzim, zima

nestará se o značky                                                    kalendář nám připomíná

potkává jen obláčky                                                    a vy děti jistě víte,

Obletět svět, přál bych si hned                                     že takto rok rozdělíte.

ke startu, připravit, raz-dva-tři ....teď´!


Tydli, tydli, kdo tu bydlí?                                   Zelenou se kreslí listí,

Je to krtčí kopeček                                           listí se však nedá jísti,

celý čtvrtek                                                       červenou ti babičko

si tu krtek                                                         namaluji jablíčko.

stavěl nový domeček.                                      


Máš-li málo kamarádů,                                     Na vajíčko ťuky, ťuk,

dám ti jednu dobrou radu,                                 je tam holka nebo kluk?

s dětmi kolem zkus si hrát                                kohoutek či slepička?

tak, jak ty sám to máš rád.                               Kdo vyskočí z vajíčka?


K čemu máme písmena?                                 
tak nám tvoří hezká slova,
která čteme stále znova.


Proč jsou všechny číslice, užitečné velice?
Věci kolem sčítájí, kolich ji je říkají.


Zelenina,ta je zdravá,
protože nám sílu dává.
Okurka a mrkvička,
rajče,květák,ředkvička,
hrášek,celer,a co více?
Paprika a brokolice.
My jsme malá kuřátka

Parta jedna pohádka.

Hrajeme si a zlobíme

a něco Vám povíme:

My jsme dobří kamarádi

máme se tu všichni rádi.


Když odpadky třídíme,
planetu tak šetříme.
Kontejnery k tomu máme,
přírodě tím pomáháme.

Do žlutého patří plasty, do modrého papír zas,
čisto bude kolem nás.

 

 Učíme se správně držet tužku. Uvolňujeme zápěstí. Pracujeme s grafomotorickými listy a plníme úkoly.

Co nás čeká?

Budeme se učit podle vypracovaného projektu: "Těšíme se do školy"

Hlavní cíle projektu pro předškoláky:

- bezproblémový přechod dětí z MŠ do ZŠ

- vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat

- být tvůrčí a mít představivost, radovat se z poznání

- vedeme děti k samostatnému myšlení

- rozvíjíme jazyk a slovní zásobu

Forma:

děti pracují samostatně nebo ve skupinkách (kooperativní) vždy v pozitivní atmosféře ve třídě

práce se sešitem... grafomotorika a počáteční psaní

podporujeme zrakovou paměť (pohyb očí na řádku)

učíme se reprodukovat slyšené

učíme se sluchovou analýzu a syntézu

upevňujeme sociální dovednosti

seznamování s číselnou řadou, geometrickými tvary...předmatematické činnosti

děti se učí hodnotit svoji práci 

upevňujeme dodržování správných hygienických návyků

- co se učíme - tématické celky

 • Témata:

Jaro ťuká na vrátka         Význam třídění odpadu - ochrana přírody
Zvířátka a mláďátka        Ochrana zdraví - správné mytí rukou, zdravý životní styl
Jarní kytičky
Kam teče voda

Očekáváné získané kompetence: (v současnosti - inspirace pro doma)

 • dítě získá vědomosti, co se vše na jaře děje v přírodě
 • naučí se jarní kytičky, vyjmenovat, určit, ale i nakreslí   -vytvořit z různých materiálů
 • naučí se porovnávat, srovnávat, třídit de velikosti a počtu (matematické představy)
 • pojmenuje a pozná, určí volně žijící zvířata, bude umět souvisle vyprávět, kde žijí, čím se krmí, kde je múžeme potkat, vidět, kde "bydlí", bude vnímat svět okolo sebe
 • naučí se, jak se správně chovat ke zvířatům, jak se chovat v lese, co do přírody napatří
 • jak se v přírodě nechováme, abychom ji nezničili a neohrozili svým jednáním
 • uvědomí si význam ochrany přírody, naučí se vztahu k okolnímu světu, uvědomí se, že na světě žije spousta rozličných živočichů a každý z nich je důležitý a významný
 • naučí se zpívat písničky s jarní tématikou
 • přednese několik básniček s jarní tématikou
 • bude umět vyprávět o zvířátkách (moje zvířátko a jak se o něj starám)
 • naučí se vývojový cyklus u zvířat, ale i u rostlin
 • naučí se zasadit semínko, cibulku kytičky (praktické zkušenosti a dovednosti) a bude se o výsadbu starat, aby poznalo výsledek svého snažení
 • bude umět počítat - číselná řada (1-10), pozná a bude umět určit protiklady
 • pozná a seznámí se s koloběhem vody v přírodě(skupenství vody)
 • experimentovat s vodou (voda x  pára, voda x led)
 • dítě získá přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
 • naučí se třídit odpadky, do jakého kontejneru co patří a proč
 • díte se naučí rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
 • bude zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
 • upevní si vědomosti - významu ochrany zdraví - zdravý životní styl (zná faktory poškozující zdraví)
 • tužku už by mělo dítě držet správně, rozlišuje pravou a levou stranu, pravou a levou ruku (může chybovat)
 • v kresbě přibývají detaily
 • rozlišuje zvuky....
 

 

 

RYCHLÝ KONTAKT

obrázek
Školní 211
p.Senohraby 251 66
e-mail:
ms.mirosovice@volny.cz
ředitelka: 603 997 675

Datová schránka:
s73kuwp, Mateřská škola Mirošovice, okres Praha - východ

IČO:71004726

mobil MŠ:739 452 650

Informace


Fotografie dnes k vyzvednutí.

Náš pověřenec GDPR je společnost SUMA.s.r.o.


Jídelníček

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček naleznete zde.
HOME MŠ Mirošovice

Created by © 2012 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign