logotyp

TŘÍDA KUŘÁTKA
Třídní učitelka: Bc.Šachová Anetta, Hanzlová Hana ( Burcevová Lenka, Fialová Lucie)co se učíme - tématické celky

LISTOPAD

Listopad - lísteček mi na dlaň spadl
U nás doma
Když kamarád stůně
Čekání na zimu

Podtémata:
Stromy x keře
Zvířátka na podzim
Ovoce, zelenina - to je zdravá potravina
Barvy podzimu


Očekávané získané kompetence:
- naučí se - proč stromy opadávají (význam sluníčka a změn v přírodě)
- rozlišovat stromy listnaté a jehličnaté, plody v přírodě na podzim
 - určovat listy, větvičky k jednotlivým stromům
- záměrně soustředit na určitou dobu
- správně třídit - přiřazovat věci podle barvy, tvaru, velikosti, materiálu
- porovnat množství, řadit předměty podle velikosti
- správně používat předložky
- pozorovat okolí a hovořit o změnách
-  záměrně naslouchat druhému, vytvářet si bohatou slovní zásobu, spontánně hovořit, souvisle se vyjadřovat
- dovede pojmenovat stav počasí
- bude vnímat bohatost a rozlišnost různých druhů rostlin
- vysvětlit co je "domov",  vyjmenuje členy rodiny, bude znát nejbližší příbuzné vazby, kdo ke komu patří
- svojí adresu bydliště
- nezastírat své pocity, vyprávět zážitky z domova
- povědomí o nemoci, proč vzniká a jak se jí dá předcházet
- seznámí se a porozumí práci doktora, sestřiček v úrovni dětského onemocnění
- pochopí, že se nemusí u doktora bát
- pozná, co mu pomáhá být zdravé
- zkušenosti s úrazem, nemocí 
- neodmítat zdravou výživu
- přijímat přiměřené množství potravy
- charakterizovat roční období, změny v přírodě a změny pro nás (oblékání, sporty, hry)
- pochopit, že každý v rodině, třídě má svou roli, podle které je potřeba se chovat

Vzdělávací činnosti nabízené dětem:

- kreslení, modelování, práce s přírodninami
- hudebně - pohybové činnosti, sportovní činnosti
- hudební představení v MŠ
- ekologicko motivované aktivity
- práce s texty, obrázkový materiál
- nebezpečné situace, jedovatost rostlin
- hry a aktivity na téma doktor, nemocnice
- kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí)
- běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
- naučné vycházky do lesa a blízkého okolí
- dodržování pitného režimu - samoobsluha
- každodenní provádění pravidelně se opakujících úkonů hygieny a stolování
- správné držení tužky - individuální chvilky s dětmi
- grafomotorické listy

Básničky

Září, říjen, listopad
podzim nastal je to tak.
Stromy krásnou barvou hrají
a lístečky opadají.
Draci létají v povětří,
provázek nijak nešetří.

Pár kouzelných slovíček,
při sobě vždy nosím,
nashledanou, dobrý den,
děkuji a prosím.
Pusinka by se zlobila,
kdyby škaradě mluvila, raději se usmívá
a jen hezky povídá.

Ve školce ať máme čisto,
každá hračka má své místo.
My to všecko víme,
po hraní si uklidíme.

  Projekt - motto: Říkejte si cokoliv - školák patří do školy.
  Pravidelná příprava předškoláků.

 
Učíme se správně držet tužku. Uvolňujeme zápěstí. Pracujeme s grafomotorickými listy a plníme úkoly.

Co nás čeká?

Budeme se učit podle vypracovaného projektu: "Těšíme se do školy"

Hlavní cíle projektu pro předškoláky:

- bezproblémový přechod dětí z MŠ do ZŠ

- vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat

- být tvůrčí a mít představivost, radovat se z poznání

- vedeme děti k samostatnému myšlení

- rozvíjíme jazyk a slovní zásobu

Forma:

děti pracují samostatně nebo ve skupinkách (kooperativní) vždy v pozitivní atmosféře ve třídě

práce se sešitem... grafomotorika a počáteční psaní

podporujeme zrakovou paměť (pohyb očí na řádku)

učíme se reprodukovat slyšené

učíme se sluchovou analýzu a syntézu

upevňujeme sociální dovednosti

seznamování s číselnou řadou, geometrickými tvary...předmatematické činnosti

děti se učí hodnotit svoji práci 

upevňujeme dodržování správných hygienických návyků


 
 

RYCHLÝ KONTAKT

obrázek
Školní 211
p.Senohraby 251 66
e-mail:
ms.mirosovice@volny.cz
ředitelka: 603 997 675

Datová schránka:
s73kuwp, Mateřská škola Mirošovice, okres Praha - východ

IČO:71004726

mobil MŠ:739 452 650

Informace

Příchod od 6:45 - 8:00 hodin.
Provoz od 6:45-16:45 hodin.

Konzultační hodiny s ředitelkou:
Vždy ve středu: dle předchozího objednání.
Lze domluvit i jiný termín a čas. Vše záleží na vzájemné domluvě.
(podněty, připomínky, stížnosti, poradenství, informace o dětech, stravování, zájmové činnosti apod., školní zralost dítěte)


Náš pověřenec GDPR je společnost SUMA.s.r.o.
Info:


Používáme cookies.
Naše webové stránky používají technologii známou jako cookies pro ukládání malého množství dat do PC nebo zařízení našich návštěvníků.Cookies nebudeme používat k shromažďování osobně identifikovatelných informací o Vás.Na tomto webu používáme:
Název: Sessionid
Účel:Tato cookie obsahuje identifikátor aktuální session.
Platnost: session
Kategorie: Nezbytně nutné

Jídelníček

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček naleznete zde.
HOME MŠ Mirošovice

Created by © 2012 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign