JMÉNO:
HESLO:

TŘÍDA KUŘÁTKA
My jsme malá kuřátka

Parta jedna pohádka.

Hrajeme si a zlobíme

a něco Vám povíme:

My jsme dobří kamarádi

máme se tu všichni rádi.

 

 Učíme se správně držet tužku. Uvolňujeme zápěstí. Pracujeme s grafomotorickými listy a plníme úkoly.

Co nás čeká?

Budeme se učit podle vypracovaného projektu: "Těšíme se do školy"

Hlavní cíle projektu pro předškoláky:

- bezproblémový přechod dětí z MŠ do ZŠ

- vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat

- být tvůrčí a mít představivost, radovat se z poznání

- vedeme děti k samostatnému myšlení

- rozvíjíme jazyk a slovní zásobu

Forma:

děti pracují samostatně nebo ve skupinkách (kooperativní) vždy v pozitivní atmosféře ve třídě

práce se sešitem... grafomotorika a počáteční psaní

podporujeme zrakovou paměť (pohyb očí na řádku)

učíme se reprodukovat slyšené

učíme se sluchovou analýzu a syntézu

upevňujeme sociální dovednosti

seznamování s číselnou řadou, geometrickými tvary...předmatematické činnosti

děti se učí hodnotit svoji práci 

upevňujeme dodržování správných hygienických návyků

- co se učíme - tématické celky

  • Témata:
Listopad -lísteček mi na dlaň spadl
U nás doma
Když kamarád stůně
Čekání na zimu

Podtémata:
Stromy x keře
Zvířátka v zimě
Ovce, zelenina - to je zdravá potravina (ochrana zdraví)
Barvy podzimu

 

 

 

 

Informace

Příchod do 8:00 hodin. Děkujeme!
18.4. provoz neomezen.

Jídelníček

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček naleznete zde.
HOME MŠ Mirošovice

Created by © 2012 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign