logotyp

TŘÍDA KUŘÁTKA
Třídní učitelka: Bc.Šachová Anetta, Hanzlová Hana ( Burcevová Lenka, Fialová Lucie)co se učíme - tématické celky

DUBEN

Kudy zima utekla
Na vajíčko ťuky, ťuk
Moje oblíbená knížka
Kdo to ťuká na vrátka - pohádkové bytosti

Podtémata:
Jarní kytičky - co se na zahrádce změnilo
Dubnové počasí + Země slaví svátek


Očekávané kompetence:
- dítě bude porovnávat změny v okolí kolem sebe a přemýšlet, proč ke změnám dochází
- pochopí jednoduché vztahy a souvislosti
- seznámí se s lidovou tradicí "Velikonoce"
- bude umět vymalovat a nabarvit různou technikou a materiálem vajíčko - kraslici
- zvládne stříhat nůžkami i jiný materiál (látku, vatu)
- naučí se postupovat podle pokynů učitelky
- přijme úkol či povinnost a zadaným činnostem se bude věnovat soustředěně a dokončí je
- zapojí se při praktických a pracovních činnostech do práce ve skupině, přizpůsobí se názorům a rozhodnutí skupiny
- bude umět vyprávět o své oblíbené knížce - rozliší důležité a nedůležité
- rozliší charakterové postavy, i dle chování a činností postav
- změny počasí ve všech ročních obdobích
- pochopí význam "Země"
- bude umět poslouchat a sledovat literární děj

Vzdělávací činnosti nabízené dětem:
- vytváření, modelování, stříhání, experimentování, zpívání, přednes
- slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty, geometrické tvary
-práce s atlasem, mapou
- tabulky Logico - časoprostorové pojmy
- praktické pracovní činnosti
- smyslové hry
- pestrá nabídka ostatních činností, dle zájmu a potřeb dětí
- dostatek pohybových aktivit a volných her
- individuální práce s předškoláky, grafomotorické listy, zábavné úkoly, držení tužky apod.
- sluchové rozkládání slov na slabiky, vytleskávání slov
- naučné vycházky do lesa - zvuky lesa, stavby skřítkům
- výlety

Básničky

Veselý zajíček
Viděl jsem panáčkovat zajíčka, chutnala mu mrkvička.
Potom běžel do zelí a byl tuze veselý.


Malý zajíček
Hody, hody, doprovody, já jsem malý zajíček.
Utíkal jsem podle vody, nesl nůši vajíček.
Že mi dá lán jetelíčka a já řekl: "Ne, ne, ne!"
Za potokem ve mlýnici, mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem malovaná vajíčka.

Hody, hody doprovody
Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný.
Nedáte-l malovaný, dejte aspoň bílý, 
slepička Vám snese jiný.

Jehnědy a kočičky
Jehnědy a kočičky, račte do mé básničky.
Pojďte ke mně, jestli chcete, ať tam venku nezmrznete.  Projekt - motto: Říkejte si cokoliv - školák patří do školy.
  Pravidelná příprava předškoláků.

 
Učíme se správně držet tužku. Uvolňujeme zápěstí. Pracujeme s grafomotorickými listy a plníme úkoly.

Co nás čeká?

Budeme se učit podle vypracovaného projektu: "Těšíme se do školy"

Hlavní cíle projektu pro předškoláky:

- bezproblémový přechod dětí z MŠ do ZŠ

- vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat

- být tvůrčí a mít představivost, radovat se z poznání

- vedeme děti k samostatnému myšlení

- rozvíjíme jazyk a slovní zásobu

Forma:

děti pracují samostatně nebo ve skupinkách (kooperativní) vždy v pozitivní atmosféře ve třídě

práce se sešitem... grafomotorika a počáteční psaní

podporujeme zrakovou paměť (pohyb očí na řádku)

učíme se reprodukovat slyšené

učíme se sluchovou analýzu a syntézu

upevňujeme sociální dovednosti

seznamování s číselnou řadou, geometrickými tvary...předmatematické činnosti

děti se učí hodnotit svoji práci 

upevňujeme dodržování správných hygienických návyků


 
 

RYCHLÝ KONTAKT

obrázek
Školní 211
p.Senohraby 251 66
e-mail:
ms.mirosovice@volny.cz
ředitelka: 603 997 675

Datová schránka:
s73kuwp, Mateřská škola Mirošovice, okres Praha - východ

IČO:71004726

mobil MŠ:739 452 650

Informace

Příchod od 6:45 - 8:00 hodin.
HLAVNÍ PRÁZDNINY PROVOZ UZAVŘEN.
REKONSTRUKCE.

Konzultační hodiny s ředitelkou:
Vždy ve středu: dle předchozího objednání.
Lze domluvit i jiný termín a čas. Vše záleží na vzájemné domluvě.
(podněty, připomínky, stížnosti, poradenství, informace o dětech, stravování, zájmové činnosti apod., školní zralost dítěte)


Náš pověřenec GDPR je společnost SUMA.s.r.o.
Info:


Používáme cookies.
Naše webové stránky používají technologii známou jako cookies pro ukládání malého množství dat do PC nebo zařízení našich návštěvníků.Cookies nebudeme používat k shromažďování osobně identifikovatelných informací o Vás.Na tomto webu používáme:
Název: Sessionid
Účel:Tato cookie obsahuje identifikátor aktuální session.
Platnost: session
Kategorie: Nezbytně nutné

Jídelníček

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček naleznete zde.
HOME MŠ Mirošovice

Created by © 2012 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign