JMÉNO:
HESLO:

TŘÍDA KUŘÁTKA

 Seznam dětí:

Jan B., Bořivoj, Ema, Theodor, Nik, Matěj, Jan H., David, Tereza J., Lukáš, Karolína, Tereza K., Lucie, Jan L., Barbora, Karel, Kateřina, Marián, Mikuláš, Tereza P., Jakub, Matěj S., Kristián, Anna, Sofie, Matěj Š., Karolína V., Filip

Pro letošní rok budeme mít 17 předškoláků.

Třídní učitelka: Bc.Šachová Anetta, Hanzlová Hana ( Burcevová Lenka, Fialová Lucie)
My jsme malá kuřátka

Parta jedna pohádka.

Hrajeme si a zlobíme

a něco Vám povíme:

My jsme dobří kamarádi

máme se tu všichni rádi.

 

 Učíme se správně držet tužku. Uvolňujeme zápěstí. Pracujeme s grafomotorickými listy a plníme úkoly.

Co nás čeká?

Budeme se učit podle vypracovaného projektu: "Těšíme se do školy"

Hlavní cíle projektu pro předškoláky:

- bezproblémový přechod dětí z MŠ do ZŠ

- vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat

- být tvůrčí a mít představivost, radovat se z poznání

- vedeme děti k samostatnému myšlení

- rozvíjíme jazyk a slovní zásobu

Forma:

děti pracují samostatně nebo ve skupinkách (kooperativní) vždy v pozitivní atmosféře ve třídě

práce se sešitem... grafomotorika a počáteční psaní

podporujeme zrakovou paměť (pohyb očí na řádku)

učíme se reprodukovat slyšené

učíme se sluchovou analýzu a syntézu

upevňujeme sociální dovednosti

seznamování s číselnou řadou, geometrickými tvary...předmatematické činnosti

děti se učí hodnotit svoji práci 

upevňujeme dodržování správných hygienických návyků

- co se učíme - tématické celky

  • Témata:

 

 

 

 

Informace

Příchod do 8:00 hodin.
27.2. předškoláci - vlakem do kina - Čerčany

Jarní prázdniny - provoz neomezen.
(2.3.-6.3.)Náš pověřenec GDPR je společnost SUMA.s.r.o.

Jídelníček

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček naleznete zde.
HOME MŠ Mirošovice

Created by © 2012 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign