logotyp

TŘÍDA KUŘÁTKA

 Seznam dětí:

Jakub, Břetislav, Julie, Jan, Karolína, Matěj, Rozárie, David, Václav, Kryštof, Richard, Albert, Kryštof, David, Jan, Barbora, Tomáš, Alois, Samir, Kristián, Štěpánka, Nela, Barbora, Magdalena, Petr, Nela, Lucie

Třídní učitelka: Bc.Šachová Anetta, Hanzlová Hana ( Burcevová Lenka, Fialová Lucie)

Předškoláci:

 Nela, Petr, Barbora, Jan, David, Kryštof, Václav, Nela, Alois, Śtěpánka, Magdaléna, Jan, Karolína, Kryštof, Richard, Albert, David, Samir, Barbora, Tomáš, Lucie, Kristián, Břetislav, Julie

co se učíme - tématické celky

Hurá ve školce - sluníčková školka
Kamarádi v naší školce
Čtyři roční období - září klepe na vrátka
Ahoj prázdniny, už jsem ve školce

Podtémata:

Co děláme ve školce
Bezpečnost při pobytu ve školce
Cestička ke školce
Vím, kde bydlím

Vzdělávací cíle:

Dítě a jeho tělo - umět pojmenovat základní části lidského těla
Dítě a jeho psychika - umět se na nějaký čas odloučit od rodiny, nebát se o sobě něco říct, umět se představit
Dítě a ten druhý - navazování vztahu k druhým
Dítě a společnost - rozvoj základních společenských postojů, začlenění do společnosti
Dítě a svět - kamarádi kolem nás

Získané kompetence:

Kompetence sociální a personální - přizpůsobit se prostředí MŠ po prázdninách, začlenit se do kolektivu
Kompetence komunikativní -komunikovat s ostatními dětmi a ostatními dospělými, prohloubit základní pravidla společenského chování, rozvoj v oblasti řečové, logopedická prevence
Kompetence ke vzdělávání se - získat pojem kdo jsem a s kým jsem v kolektivu, kde bydlím, rozvoj pohybových dovedností, vnímáme všemi smysly, rozvoj ve všech oblastech
Kompetence k samotnému řešení problémů -řešit případné konflikty smírem, umět si odpouštět
Kompetence činnostní a občanské - osvojit si určitá pravidla, orientovat se v prostoru a čase - režim dne


Básničky

Eniky, beniky, kluci, holky.              Ať jsi , kdo jsi, pojď si hrát
Těšíme se do své školky.                tady tě má každý rád.
Láry, fáry, třesky, plesky.                 Malý nebo veliký, holka nebo kluk,
Ať je nám tu spolu hezky.                tady je to fuk.


Ve školce ať máme čisto,               V září, v září, slunce září.
každá hračka má své místo.           Podzim bude v kalendáři.
My to všechno dobře víme,             Źlutou barví topoly,
po hraní si uklidíme.                        Děti jdou zas do školy,
                                                         Ať se jim tam dobře daří.
 
Tak a už je zase září                         V září, v září, slunce září.
slunce ještě pořád září.                    Podzim bude v kalendáři. 
Na podzim to nevypadá,                   Draky zase pustíme,
i když občas listí padá.                     jablíčka si sklidíme,
Je to léto babí,                                  všichni už se moc těšíme.
pavouci své sítě staví.
A když na ně padne rosa,
rozzáří se i ta vosa.

PŘEDŠKOLÁCI:

  Projekt - motto: Říkejte si cokoliv - školák patří do školy.
  Pravidelná příprava předškoláků.

 
Učíme se správně držet tužku. Uvolňujeme zápěstí. Pracujeme s grafomotorickými listy a plníme úkoly.

Co nás čeká?

Budeme se učit podle vypracovaného projektu: "Těšíme se do školy"

Hlavní cíle projektu pro předškoláky:

- bezproblémový přechod dětí z MŠ do ZŠ

- vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat

- být tvůrčí a mít představivost, radovat se z poznání

- vedeme děti k samostatnému myšlení

- rozvíjíme jazyk a slovní zásobu

Forma:

děti pracují samostatně nebo ve skupinkách (kooperativní) vždy v pozitivní atmosféře ve třídě

práce se sešitem... grafomotorika a počáteční psaní

podporujeme zrakovou paměť (pohyb očí na řádku)

učíme se reprodukovat slyšené

učíme se sluchovou analýzu a syntézu

upevňujeme sociální dovednosti

seznamování s číselnou řadou, geometrickými tvary...předmatematické činnosti

děti se učí hodnotit svoji práci 

upevňujeme dodržování správných hygienických návyků


 
 

RYCHLÝ KONTAKT

obrázek
Školní 211
p.Senohraby 251 66
e-mail:
ms.mirosovice@volny.cz
ředitelka: 603 997 675

Datová schránka:
s73kuwp, Mateřská škola Mirošovice, okres Praha - východ

IČO:71004726

mobil MŠ:739 452 650

Informace

Příchod do 8:00 hodin. Vstup v respirátoru.


Konzultační hodiny s ředitelkou:
Vždy v pondělí: dle předchozího objednání.
Lze domluvit i jiný termín a čas. Vše záleží na vzájemné domluvě.
(podněty, připomínky, stížnosti, poradenství, informace o dětech, stravování, zájmové činnosti apod.)

Náš pověřenec GDPR je společnost SUMA.s.r.o.
Info:
Používáme cookies.
Naše webové stránky používají technologii známou jako cookies pro ukládání malého množství dat do PC nebo zařízení našich návštěvníků.Cookies nebudeme používat k shromažďování osobně identifikovatelných informací o Vás.Na tomto webu používáme:
Název: Sessionid
Účel:Tato cookie obsahuje identifikátor aktuální session.
Platnost: session
Kategorie: Nezbytně nutné

Jídelníček

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček naleznete zde.
HOME MŠ Mirošovice

Created by © 2012 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign