logotyp

TŘÍDA KRTEČCI

 Seznam dětí:

Dominik, Sofie, Monika, Tomáš, Sára, Vojtěch, Aneta, Filip ,Petr, Tereza, Jonatán, Rozálie, Antonie,Lukáš, Matouš

Třídní učitelky: Lenka Burcevová, Lucie Fialová (Hana Hanzlová)

co se učíme - tématické celky



Naše školka
Moji noví kamarádi
Nejbližší okolí MŠ
Čtyři roční období

Podtémasta:
Ochrana zdraví v kolektivu, Bezpečnost při pobytu v MŠ, sportování pro zdraví, Babí léto, Živočichové kolem nás

Vzdělávavací cíle:

Dítě a jeho tělo -umět pojmenovat základní části těla
Dítě a psychika - umět se na nějaký čas odloučit od rodiny, nebát se o sobě něco říct, umět se představit
Dítě a ten druhý - navazování vztahu k druhým (jsem v kolektivu)

Získané kompetetence:

Kompetence sociální a personální - přizpůsobit se prostředí MŠ po prázdninách, postupná adaptace v kolektivu
Kompetence komunikativní - komunikovat s ostatními dospělými, prohloubit základní pravidla společenského chování, rozvoj v oblasti řečové
Kompetence ke vzdělávání se - získat pojem kdo jsem a s kým jsem v kolektivu, rozvoj pohybových dovedností, vnímáme všemi smysly, rozvoj ve všech oblastech (výtvarné, hudební, matematické, literární..)
Kompetence k samotnému řešení problémů-řešit případné konflikty smírem, jsem v kolektivu -neubližovat si
Kompetence činností a občanské-osvojit si určitá pravidla, orientovat se v prostoru a čase -  režim dne

Básničky:

Malý malíř
Vezmi žlutou tužku, namaluj mi hrušku.
A pod hrušku talíř, sláva, ty jsi malíř.

Dráček
Letí, letí, dráček ,má barevný fráček.
Dráčku, dráčku, poleť dolů, nespadni mi za stodolu.

Jablíčko
Dozrálo nám jablíčko, hřálo na něj sluníčko.
Děti nesou košíčky, sundajíí ho z větvičky.

Houby
Náš táta šel na houby, jestli on tam zabloudí?
Nezabloudí, neboj se, on nám houby přinese.

RYCHLÝ KONTAKT

obrázek
Školní 211
p.Senohraby 251 66
e-mail:
ms.mirosovice@volny.cz
ředitelka: 603 997 675

Datová schránka:
s73kuwp, Mateřská škola Mirošovice, okres Praha - východ

IČO:71004726

mobil MŠ:739 452 650

Informace

Příchod do 8:00 hodin. Vstup v respirátoru.


Konzultační hodiny s ředitelkou:
Vždy v pondělí: dle předchozího objednání.
Lze domluvit i jiný termín a čas. Vše záleží na vzájemné domluvě.
(podněty, připomínky, stížnosti, poradenství, informace o dětech, stravování, zájmové činnosti apod.)













Náš pověřenec GDPR je společnost SUMA.s.r.o.
Info:
Používáme cookies.
Naše webové stránky používají technologii známou jako cookies pro ukládání malého množství dat do PC nebo zařízení našich návštěvníků.Cookies nebudeme používat k shromažďování osobně identifikovatelných informací o Vás.Na tomto webu používáme:
Název: Sessionid
Účel:Tato cookie obsahuje identifikátor aktuální session.
Platnost: session
Kategorie: Nezbytně nutné

























Jídelníček

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček naleznete zde.
HOME MŠ Mirošovice

Created by © 2012 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign