logotyp

TŘÍDA KUŘÁTKA
Třídní učitelka: Bc.Šachová Anetta, Hanzlová Hana ( Burcevová Lenka, Fialová Lucie)co se učíme - tématické celky

ZÁŘÍ

Hurá ve školce - sluníčková školka
Kamarádi v naší školce
Září klepe na vrátka
Ahoj prázdniny

Podtémata:
Co děláme ve školce
Bezpečnost při pobytu ve školce a při pobytu venku "Pozor svítí červená"
Cestička ke školce, k domovu (dopravní výchova)
Vím, kde bydlím


Očekávané získané kompetence:
- dítě si osvojí znalost o sluníčku a jeho významu pro život, cykly v přírodě (roční období)
- naučí se žít ve skupině svých vrstevníků - pozná nové kamarády
- naučí se podřídit zájmu druhých - přizpůsobit se
- naučí se zvládnout svoje emoce - odloučení od rodiny
- pozná výhody kamarádství při hře
- naučí se rozdělit o hračky, domluvit s ostatními - skupinové hry
- naučí se výtvarně ztvárnit sluníčko
- naučí se uznávat práva druhých, jména kamarádů ve třídě, základní pravidla soužití - piktogramy
- získá zkušenost, že každý jsme jiný a každý mívá jiné zvyky, návyky, kominikace
- naučí se být tolerantní k odlišnosti druhých
- naučí se pomáhat druhým, naslouchat, neskákat druhému do řeči
- naučí se popsat některé svoje vlastnosti
- naučí se bezpečně pohybovat v prostorách MŠ a získá znalosti v oblasti bezpečnosti chodce (jak přecházet přes sinice, co je semafor, jak se správně pohybovat na chodníku při vycházce, bezpečnost na zahradě, v tělocvičně)
- seznámí se s některými dopravními značkami,
- naučí se cestu k MŠ, k domovu
- naučí se své chování přizpůsobit k sociálnímu prostředí, ve kterém se pohybuje. bude znát pravidla zdvořilého chování
- bude umět se samostatně chovat při stolování a zachovávat čistotu
- nebude se bát odloučit se na určitou dobu od rodičů

Vzdělávací činnosti nabízené dětem:

- spontánní hra
- činnosti zajišťující spokojenost a radost, veselí a pohodu
- běžné verbání i neverbální kominikační aktivity
- činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování
- hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat, respektovat  druhého
- přirozený pohyb v prostorách MŠ, dostatek pohybu venku, v tělocvičně
- relaxační chvilky s knihou, chvilky oddechu a odpočinku
- výtvarné a pracovní činnosti
- hudebně-pohybové hry s pravidly, rytmizace písniček, básniček, říkadel
- četba a prohlížení knih a encyklopedií - povídání nad obrázkem
- vzájemná komunikace, divadelní představení s tématikou, bezpečnosti při pohybu
- vyprávění jednoduchých příběhů
- dodržování pitného režimu - samoobsluha
- každodenní provádění pravidelně se opakujících úkonů hygieny a stolování
- správné držení tužky - individuální chvilky s dětmi
- grafomotorické listy

Básničky

Eniky, beniky, kluci, holky.              Ať jsi , kdo jsi, pojď si hrát
Těšíme se do své školky.                tady tě má každý rád.
Láry, fáry, třesky, plesky.                 Malý nebo veliký, holka nebo kluk,
Ať je nám tu spolu hezky.                tady je to fuk.


Ve školce ať máme čisto,               V září, v září, slunce září.
každá hračka má své místo.           Podzim bude v kalendáři.
My to všechno dobře víme,             Źlutou barví topoly,
po hraní si uklidíme.                        Děti jdou zas do školy,
                                                         Ať se jim tam dobře daří.
 
Tak a už je zase září                         V září, v září, slunce září.
slunce ještě pořád září.                    Podzim bude v kalendáři. 
Na podzim to nevypadá,                   Draky zase pustíme,
i když občas listí padá.                     jablíčka si sklidíme,
Je to léto babí,                                  všichni už se moc těšíme.
pavouci své sítě staví.
A když na ně padne rosa,
rozzáří se i ta vosa.

  Projekt - motto: Říkejte si cokoliv - školák patří do školy.
  Pravidelná příprava předškoláků.

 
Učíme se správně držet tužku. Uvolňujeme zápěstí. Pracujeme s grafomotorickými listy a plníme úkoly.

Co nás čeká?

Budeme se učit podle vypracovaného projektu: "Těšíme se do školy"

Hlavní cíle projektu pro předškoláky:

- bezproblémový přechod dětí z MŠ do ZŠ

- vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat

- být tvůrčí a mít představivost, radovat se z poznání

- vedeme děti k samostatnému myšlení

- rozvíjíme jazyk a slovní zásobu

Forma:

děti pracují samostatně nebo ve skupinkách (kooperativní) vždy v pozitivní atmosféře ve třídě

práce se sešitem... grafomotorika a počáteční psaní

podporujeme zrakovou paměť (pohyb očí na řádku)

učíme se reprodukovat slyšené

učíme se sluchovou analýzu a syntézu

upevňujeme sociální dovednosti

seznamování s číselnou řadou, geometrickými tvary...předmatematické činnosti

děti se učí hodnotit svoji práci 

upevňujeme dodržování správných hygienických návyků


 
 

RYCHLÝ KONTAKT

obrázek
Školní 211
p.Senohraby 251 66
e-mail:
ms.mirosovice@volny.cz
ředitelka: 603 997 675

Datová schránka:
s73kuwp, Mateřská škola Mirošovice, okres Praha - východ

IČO:71004726

mobil MŠ:739 452 650

Informace

Příchod od 6:45 - 8:00 hodin.
Provoz od 6:45-16:45 hodin.

Konzultační hodiny s ředitelkou:
Vždy ve středu: dle předchozího objednání.
Lze domluvit i jiný termín a čas. Vše záleží na vzájemné domluvě.
(podněty, připomínky, stížnosti, poradenství, informace o dětech, stravování, zájmové činnosti apod., školní zralost dítěte)


Náš pověřenec GDPR je společnost SUMA.s.r.o.
Info:


Používáme cookies.
Naše webové stránky používají technologii známou jako cookies pro ukládání malého množství dat do PC nebo zařízení našich návštěvníků.Cookies nebudeme používat k shromažďování osobně identifikovatelných informací o Vás.Na tomto webu používáme:
Název: Sessionid
Účel:Tato cookie obsahuje identifikátor aktuální session.
Platnost: session
Kategorie: Nezbytně nutné

Jídelníček

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček naleznete zde.
HOME MŠ Mirošovice

Created by © 2012 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign